Геомембрани MONARFLEX

Геомембраните се използват в инженерното строителство за разделяне на различни слоеве или предотвратяване проникването на течности -вода или химикали, до конструкцията на съоръжението.

Геомембраните се използват:

 • За разделител на горното строене на пътища, мостове, тунели и жп линии
 • За предпазване от замърсяване на подпочвената вода от депа за отпадъци
 • За предпазване на околната среда от замърсявания от петролни станции и от химическата индустрия
 • За изолиране на съоръжения за съхранение на торове
 • За изолиране на водни резервоари, декоративни езера, езера за отпадъчна вода и лагуни за дъждовна вода

Полагане

Преди полагането основата трябва да е добре изравнена и уплътнена, без камъни и други частици, които могат да пробият мембраната. Ако почвата на място не отговаря на тези изисквания, трябва да се положи 5-10см фин чакъл или защитен геотекстил.

В случай на трафик върху геомембраната трябва да се положи слой от 30см защитен чакъл върху нея. Полагането на чакъла трябва да стане с челен товарач. Чакълът се разполага без използване на булдозер, тъй като последният може да предизвика опън на мембраната.

Полагането трябва да се извърши от професионалисти. За повече детайли се обърнете към Икопал България.

Заваряване

Съществуват различни техники на заваряване в зависимост от вида на геомембраната:

 • Заваряване с ръчен автомат за горещ въздух
 • Заваряване с въздушен канал
 • Заваряване с екструзионен апарат на Munsch
 • Заваряване с екструзионен апарат на Monarflex

Monarflex препоръчва използването на собствения апарат.

Продуктова гама на Monarflex

Продуктовата гама на Monarflex се състои от 7 висококачествени продукта:

MONARFLEX® Blackline 500
MONARFLEX® Blackline 750
MONARFLEX® Blackline 1000
MONARFLEX® Blackline 1500
MONARFLEX® Gridline 500
MONARFLEX® Gridline 750
MONARFLEX® Gridline 1000

Изборът на продукт зависи от изискванията за неговите параметри като например якост на опън и якост на пробиване. Продуктите могат да се класифицират според техните показатели така:  

Ниски показатели Средни показатели Високи показатели
MONARFLEX® Blackline 500 MONARFLEX® Blackline 750
MONARFLEX® Blackline 1000
MONARFLEX® Gridline 500
MONARFLEX® Blackline 1000
MONARFLEX® Blackline 1500
MONARFLEX® Gridline 750
MONARFLEX® Gridline 1000

 

Всички продукти са произведени от многослоен полиетилен с ниска плътност(LDPE), предпазващ мембраната от срязване от камъни.

За осигуряване на комплексна и завършена водоплътна система Monarflex предлага и широка гама от аксесоари за своите геомембрани.

Предимства при използване на LDPE

Съществуват редица предимства при използване на нископлътен полиетилен (LDPE) в сравнение с високоплътен (HDPE):

 • Лесен за работа при ниски температури
 • Гъвкав при работа
 • Устойчив на напукване
 • Ограничена концентрация на напрежението в ъглите
 • Лесен за полагане
 • По-добра способност за удължаване

Monarflex „залага стандарта“.

Monarflex Pondliners - MONARFLEX® Blackline мембрана- състои се от многослоен полиетилен с ниска плътност(LDPE), гарантиращ гъвкавостта на мембраната и нейната устойчивост на пробиване.

Строежът на мембраната я прави изключително подходяща за изграждане на езерце в градината. Има много различни възможности за създаване на уникално езерце- можете да го декорирате с камъни, трева и зеленина покрай водата или да сложите подводни растения.

Продуктът е безопасен за околната среда и гарантира безпроблемното отглеждане на риби.

 • Гъвкав материал LDPE
 • Многослоен продукт с ниска концентрация на напреженията при ъглите
 • Безопасен за околната среда(подходящ за рециклиране)
 • Лесен за монтаж-Упътване за монтаж „стъпка по стъпка“ е в комплекта
 • Лесен за работа при ниски температури
 • Различни размери

 

  Контакти

  Office: 
  +359 725 68 040

  Mobile:
  +359 884 606 690


  Call Center: 
  0700 119 20