Противодимни и осветителни куполи AWAK

Опазване живота и здравето на работниците и служителите е пръв приоритет на всеки работодател. Icopal AWAK – противодимни и осветителни куполи са част от тази грижа. Те осигуряват както бърза и безаварийна реакция в случай на пожар, така и ежедневно осветление и вентилация на работните помещения.

Куполите Icopal AWAK са изпитани и сертифицирани в престижни европейски лаборатории.

 

Брошури

AWAK куполи - каталог
AWAK капандура - презентация
AWAK - референции

 

  Контакти

  Office: 
  +359 725 68 040

  Mobile:
  +359 884 606 690


  Call Center: 
  0700 119 20