Фотоволтаици

Стремежът към устойчиво развитие и ефективно използване на природните ресурси налага все повече използването на фотоволтаични системи. Тяхното сигурно закрепване и добро хидроизолиране е гаранция за ефективната им работа. Клонът на Icopal във Франция - Siplast разполага с изпитани решения на този проблем.

Icosun Console

 

Icosun T Fix

 

Брошури

Icosun Console
Icosun Fast
Icosun T-Fix
Icosun Console - Указания за монтаж

 

  Контакти

  Office: 
  +359 725 68 040

  Mobile:
  +359 884 606 690


  Call Center: 
  0700 119 20