Технологии

Speed Profile SBS

Speed Profile SBS е патентована от Icopal технология. Мембраните се произвеждат с профилирана долна повърхност, което води до понижен разход на газ, по-бързо полагане и предпазване на битумния и армировъчен слой от прегаряне.

Speed Syntan SBS

Speed Syntan SBS е патентована от Icopal технология. Мембраните са снабдени с незалепващи ивици по долната повърхност, през които посредством отдушници се отвеждат водните пари. Гаранцията за мембраните Speed Syntan SBS е освен за хидроизолационната, а и за пародренажната функция.

 

Брошури

Icopal Speed Profile SBS
Icopal Speed Syntan SBS

 

Noxite

Мембраните, произведени по технология Noxite прочистват въздуха от вредните за здравето азотни окиси, като благодарение на специалната химическа обработка на посипката ги превръщат в безвредни съединения. Повече покриви Noxite ще доведат до по-чист въздух.

Брошури

Icopal Noxite

  Контакти

  Office: 
  +359 725 68 040

  Mobile:
  +359 884 606 690


  Call Center: 
  0700 119 20