Битумни мембрани Icopal Syntan and Flagship

Мембраните Flagship са битумни мембрани от най-висок клас. Допускът в техните параметри е само с положителен знак, т.е. декларират се най-ниските стойности. Посипката е специално обработена, така че не позволява навлизане на вода между зрънцата, което я предпазва от оронване. Убедеността на производителя Icopal S.A. в техните качества се изразява в дългите гаранционни периоди, достигащи до 45 години.

 

Syntan е патентована от Icopal технология за производство на мембрани, съчетаващи в себе си хидроизолационна и пародренажна функция. Гаранцията се дава и за двете. Долната повърхност на Syntan мембраните е снабдена с каналчета за преминаване на водните пари, които се отвеждат през отдушници.

 

 

Брошури

Icopal Flagship and Syntan

 

DoP

Polbit extra 5.6 Speed Profile SBS
Polbit Top 5.2 Speed Profile SBS
Polbit Baza 5.0 Speed Profile SBS
Extradach Top 5.2 Speed Profile SBS
Extra Wentilacija Top 5.2 Speed Syntan SBS
Wentilacija Baza 3 Speed Syntan SBS
Termik Top 5.2 Speed Syntan SBS
Termik Top 5.0 Speed Syntan SBS

 

  Контакти

  Office: 
  +359 725 68 040

  Mobile:
  +359 884 606 690


  Call Center: 
  0700 119 20