Политика за личните данни на уебсайта на BMI Group Management UK Ltd. ("BMI Group")

Уебсайтът www.icopal.bg, включително предлаганите услуги (наричани по-долу „Уебсайт"), се предоставя от:

Икопал България ЕООД
2100 гр. Елин Пелин
Подбалкански път
Центарлно управление БРАМАК Покривни системи ЕООД 


Tel: +359 2 86 50 225
Email: svetla.marincheva@bmigroup.com  

Sales and Logistic Manager: Svetla Marincheva

Допълнителна информация относно BMI Group (наричана по-долу "ние", "нас") може да бъде намерена в раздела за Отказ от отговорност и Правна информация на www.bmigroup.com/home/disclaimer/.

BMI Group отговаря за обработването на лични данни на този уебсайт, както е определено от Европейския Общ регламент за защитата на данните (ОРЗД) По този начин действаме като Контролираща страна по смисъла на чл. 4 не. 7 GDPR.

Посредством тази Декларация за поверителност на данните BMI Group ви предоставя информация относно естеството, обхвата и целта на обработката на лични данни, както и относно правата, отнасящи се до лицата, чиито лични данни се обработват от BMI Group.

Личните данни включват цялата информация, свързана с определено или подлежащо на идентификация физическо лице ("Субект на данни"), като например името или адреса на лицето, имейл адреса или онлайн идентификаторите, предоставени от неговите устройства, приложения, инструменти и протоколи.

Винаги можете да посещавате нашия уебсайт, без да е необходимо активно да предоставяте лични данни. Данните, които BMI Group обработва въз основа на посещение на даден уебсайт, са обяснени по-долу в Раздел 1 ("Декларация за поверителност на данните за всички посетители на уебсайтове"). Сайтът предлага и услуги, които можете да използвате, само ако ни предоставите лични данни. Тези услуги и обработката на данни в резултат на използването на съответните услуги са обяснени в раздел 2 ("Декларации за поверителност на данните за потребители на специални услуги на BMI Group"). Можете да намерите обща информация за поверителността на данните, приложима за всички видове обработка на данни, напр. относно правата, които имате като физическо лице, в Раздел 3 ("Обща информация за поверителност на данните").

Съдържание

1. Декларация за поверителност на данните за всички посетители на уебсайтове

a. Достъп до данните
b. Бисквитки и подобни технологии

(1) Бисквитки
(2) Google Анализ

c. Свържете се с нас

2. Декларация за поверителност на данните за потребители на специални услуги на BMI

a. Онлайн приложения

(1) Трансфер на данни
(2) Съхранение, използване и изтриване на данни
(3) Анулиране; оттегляне на заявление

3. Обща информация за поверителността на данните

a. Вашите права като субект на данни
b. Информация относно служителя по Защита на данните на BMI Group

4. Актуализации 

 

1. Декларация за поверителност на данните за всички посетители на уебсайтове

 

a. Достъп до данни/сървърни лог файлове

BMI Group събира данни от лог файлове всеки път, когато се осъществява достъп до уебсайта. Извличат се само технически необходими данни, например вид и версия на браузъра, операционна система на потребителя, препращащ URL адрес (уебсайтът, през който е достигнат нашият уебсайт), дата и час на влизането, количество прехвърлени данни, адрес на интернет протокол (IP адрес) и доставчик на интернет услуги на системата за достъп. Тази информация се съхранява от BMI Group в продължение на две седмици и след това се изтрива.

BMI Group няма да прехвърля тези данни на конкретни лица или да комбинира данните с други източници на данни на BMI Group, освен ако не е необходимо за предоставяне на необходимата информация на правоприлагащите органи в случай на кибер атака. Горепосочените данни се използват само за правилното предоставяне на съдържанието на уебсайта, за оптимизиране на съдържанието и рекламирането на уебсайта и за осигуряване на дългосрочната функционалност на нашите IT системи и технологията на уебсайта ни. Ето защо BMI Group използва тези данни както за статистически цели, така и за гарантиране на поверителността и безопасността на данните в рамките на компанията.

Обработката на данните за упоменатите по-горе цели се осъществява въз основа на т. нар. Клауза за балансиране на интересите на ОРЗД (член 6, параграф 1, изречение 1, точка f) на ОРЗД).

 

b. Бисквитки и подобни технологии

(1) Бисквитки

Уеб сайтът използва бисквитки, които са малки файлове, позволяващи съхраняването на информация, свързана с устройството, на крайни устройства на потребителите (персонални компютри, смартфони и т.н.). Те правят уебсайта по-лесен за ползване, по-ефективен и по-безопасен и, по-специално, те оптимизират нашите продукти и услуги за вас и ни позволяват да ви предоставим целенасочена информация в бъдеще. Уебсайтът използва така наречените бисквитки от първа страна, които се съхраняват от нас и от бисквитки от трети страни, които са поставени от външни доставчици за постигане на определени цели.

Повечето от бисквитките, използвани от BMI Group, са "бисквитки за сесия", които автоматично се изтриват при завършване на посещението на уебсайта. Тези бисквитки ни позволяват да разпознаем браузъра ви следващия път, когато посетите нашия уебсайт.

Понастоящем сайтът BMI Group използва следните бисквитки:

 • Мениджър на маркери на Google / Google Tag Manager
 • YouTube
 • Двукратно щракване / Double Click
 • Google Maps
 • Share This
 • Icopal
 • BMI Group

Потребителите могат да се разпоредят как се използват тези бисквитки. Всички съвременни браузъри имат възможността да ограничат или напълно да блокират съхранението на бисквитките като цяло или само за определени уеб сайтове. Ние обаче посочваме, че използването и удобството на нашия уеб сайт ще бъде намалено, ако не се разрешават бисквитки. Потребителите могат също да управляват много от бисквитките за онлайн рекламиране чрез Щатския уебсайт http://www.aboutads.info/choices или Европейския уебсайт http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/ .

Всички потребителски данни (като IP адреси, потребителски имена и т.н.) се съхраняват анонимно, за да бъде невъзможна личната идентификация.

 

(2) Google Анализ

Уебсайтът използва функциите, предоставяни от услугата за уеб анализ Google Анализ. Доставчикът на услугата е Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA, 94043, САЩ ("Google"). Google Анализ използва бисквитките, описани по-горе, под формата на текстови файлове, които се съхраняват на вашия компютър. Информацията, събрана от бисквитките относно използването на нашите онлайн продукти и услуги, обикновено се предава на сървър на Google в САЩ и се съхранява там. Ако обаче анонимизацията на IP е активирана на портала, Google ще редуцира предварително вашия IP адрес в държавите-членки на Европейския съюз или в други държави, страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство. Само в изключителни случаи пълният IP адрес ще се предава на сървър на Google в САЩ и ще се съкрати там.

Google използва тази информация от името на BMI Group, за да оцени използването на онлайн продуктите и услугите на BMI Group, да подготви онлайн доклади за продукти и услуги и да изпълнява други услуги за нас, свързани с използването на нашите онлайн продукти и услуги. Анонимните потребителски профили се създават въз основа на така обработените данни.

IP адресът, предоставен от браузъра на потребителя, няма да бъде комбиниран с други данни на Google. Потребителите могат да настроят софтуера на браузъра си, за да предотвратят съхраняването на бисквитки; потребителите могат също така да предотвратят изпращането и обработването от Google на данните, събрани от бисквитката, относно използването на нашите онлайн продукти и услуги, като изтеглят и инсталират приставка на браузъра, като използват следния линк: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=bg. Моля, имайте предвид, че някои остарели уеб браузъри може да не поддържат плъгин на браузъра за изключване на Google. Ако искате да използвате такъв стар уеб браузър, моля, направете справка с настройките на браузъра си, ако искате да деактивирате бисквитките.

Допълнителна информация относно използването на данни от Google за рекламни цели и относно опциите за настройки и несъгласие може да бъде намерена на следните уебсайтове на Google: https://policies.google.com/privacy/partners?hl=bg ("Как Google използва данни, когато сте използвайте сайтовете или приложенията на нашите партньори "), http://www.google.com/policies/technologies/ads (" Как Google използва бисквитки в рекламата "), http://www.google.co.uk/settings/ads ( "Контролирайте информацията, която Google използва, за да ви показва реклами") и  http://www.google.com/ads/preferences ("Контролирайте кои реклами Ви показва Google")..

c. Свържете се с нас

Сайтът ви позволява да се свържете с BMI Group като изпратите имейл на нашия Директор на комуникациите за групата Личните данни, предоставени от всеки отделен потребител, се съхраняват, за да отговорят на вашата заявка. Данните се заличават веднага щом вече не са необходими за тези цели, при условие че това не е възпрепятствано от законови изисквания за запазване или ако сте декларирали съгласието си за по-дълго съхранение.

Гореизложената обработка е необходима, за да се отговори на вашето искане (член 6, пара. 1, изречение 1, точка b) от ОРЗД). Обработката на допълнителни данни, предоставени доброволно от вас във формуляра за контакт, се основава на клаузата за балансиране по ОРЗД (член 6, параграф 1, изречение 1, точка f) от ОРЗД).

 

2. Декларация за поверителност на данните за потребители на специални услуги на BMI

 

a. Онлайн приложения

Уебсайтът Ви дава възможност да се регистрирате да получавате сигнали за свободни работни места, да кандидатствате онлайн или по електронна поща за работни позиции или за обучения, предлагани от BMI Group и нейните филиали. Във връзка с такива онлайн сигнали и заявки, Декларацията за защита на личните данни се прилага в допълнение към други правни изисквания. Въз основа на инициирана от Вас онлайн кандидатура, ние обработваме личните данни, които предоставяте на BMI Group по електронен път за целите на заявката. Такава обработка е необходима, за да се направят стъпки по ваше желание преди сключването на договор (виж член 6, пара. 1, изречение 1, буква б) от ГДРП). Моля, прочетете тази Декларация за поверителност на данните, преди да ни изпратите личните си данни.

(1) Трансфер на данни

Когато кандидатствате онлайн или по електронна поща за работа в BMI Group и свързаните с нея компании, Вие предоставяте на BMI Group личните си данни като име, пощенски и имейл адрес, както и информация относно вашето образование и професионална квалификация, сертификати и друга информация и документи, които обикновено се използват при кандидатстване за работа. Във ваш интерес е да разкривате само специфичните категории лични данни, които изрично желаете да получим (например етнически произход, политическо мнение, членство в синдикат, физическо и психическо здраве или религиозни или философски убеждения, колективно наричани "Чувствителни данни", вж. Ал. 9, пара. 1 на ОРЗД . Не очакваме да изпращате, нито да искаме от вас да изпращате такива Чувствителни данни. За информация относно използването на личните данни на кандидатите, моля, вижте Известието за поверителност на BMI за служителите и подизпълнителите, което можете да видите тук.

(2) Съхранение, използване и изтриване на данни

BMI Group съхранява и използва предоставените от вас информация и файлове, само за да записва и обработва вашата кандидатура, което включва да се свързва с вас. Ако вашата кандидатура е успешна, информацията и файловете, които предоставяте, могат да продължат да се използват в течение на трудово правоотношение с вас. В противен случай, BMI Group ще запази информацията и файловете ви за период от 6 месеца след приключване на процеса на наемане (освен ако местният закон не изисква по-кратък срок), за да може да отговори на всякакви въпроси, отнасящи се до вашата кандидатура, да спази правните задължения и да затвърждава, упражнява или защитава съществуващи или потенциални правни искове. След изтичането на този период, обикновено, данните Ви ще бъдат изтрити. За допълнителна информация как BMI Group съхранява, използва и изтрива личните данни на кандидатите, моля направе справка с Известието за поверителност на BMI за служители и подизпълнители, което можете да видите тук.

Ако чрез отметката в съответното поле или като посочите това при кандидатстване по електронна поща, ни дадете одобрение да изпращаме също и вашата информация и файлове на други компании от BMI Group, ние ще предадем вашата кандидатура на други компании от групата, които може да имат отворени позиции, подходящи за вас.

(3) Анулиране; оттегляне на заявлението

Вие имате правото по всяко време да оттеглите вашето съгласие за продължаване на съхраняването и използването на предоставените от Вас лични данни. Освен това, винаги имате възможността да оттеглите кандидатурата си. Ако оттеглите заявката си, данните и файловете в базата данни на кандидата ще бъдат изтрити, както е посочено по-горе. Освен това, по време на подаване на онлайн заявление, можете по всяко време да поискате от BMI Group да изтрие отделни данни или файлове, които сте трансферирали. Ние ще обработим такова искане в съответствие с разпоредбите на ОРЗД.

Моля, насочете всички въпроси, които може да имате във връзка с процедурата за заявяване или поверителността на данните, на адрес Privacy@StandardIndustries.com.

 

3. General Data Privacy Information

 

a. Your Rights as a Data Subject

We have taken all necessary and adequate steps to protect your personal data and ensure your rights as a Data Subject. According to the GDPR, you have certain rights described below. Please note that limitations may apply to your ability to exercise these rights, for example, when your right to obtain the information is found to be overwritten by essential considerations of private interests.

Right of access

 • You have the right to request access to the personal data we process about you. You can submit a request to dsar@bmigroup.com on a form at which you can access here.
 • We will provide you with a copy of the personal data undergoing processing as a starting point free of charge or by electronic means, if the request has been submitted in a commonly used electronic form.

Right to rectification

 • • You have the right to rectification of inaccurate personal data concerning you, including completion of incomplete personal data.

Right to erasure (right to be forgotten)

 • Under certain circumstances, you have the right to the erasure of the personal data concerning you. We will delete your personal data at your request if we do not absolutely need these data to fulfil a contract with you or we are not legally obliged to store them.

Right to restriction

 • Under certain circumstances, you have the right to restrict our processing of personal data concerning you.

Right to data portability

 • Where processing is based on consent or a contract and the processing is carried out by automated means, you have the right to receive the personal data concerning you in a structured, commonly used and machine-readable format. You have the right to transmit this personal data to a third party without hindrance from us, if technically possible.

Right to object

 • Under certain circumstances, you have the right to object at any time to our processing of personal data concerning you. For example, if you have requested to receive information from us, e.g. newsletters, etc. and do not wish to receive further information, you can easily opt-out of receiving further information from us.

Automated individual decision-making, including profiling

 • As a general rule you have the right not to be subject to a decision based solely on automated processing, including profiling, which produces legal effects or affects you significantly. This does not apply if among other things automated decision-making and profiling is necessary for entering into, or performance of, a contract between you and us.

Right to withdraw consent

 • If processing of your personal data is based on your consent, you may withdraw your consent at any time. Please note that this does not affect the processing of your personal data prior to the withdrawal of your consent.

Exercising your rights

 • If you want to exercise any of your rights as described above or have any question to that, please contact our Data Protection Officer by sending an email to the email address specified below.

Filing of complaint

 • If you wish to file a complaint regarding our processing of your personal data, you can choose to file a complaint to supervisory Data Protection Authority.

 

b. Information regarding the BMI Group Data Protection Officer

The BMI Group Data Protection Officer is: Sebastian Kraska, BMIGroup@iitr.de

4. Updates

 We will update this Data Privacy Statement if necessary for legal or factual reasons. Please keep yourself regularly informed about the current status of the Statement.

Last update: May 2018