Контакти

Икопал България ЕООД 

2100 гр. Елин Пелин

Подбалкански път 

Централно управление БРАМАК Покривни системи ЕООД

Office: +359 725 68 040

Mobile: +359 884 60 66 90

Call Center: 0700 119 20 (на цената на един градски разговор)

e-mail: mihael.petkov@bmigroup.com

Управители:

Кирил Дяков 

Office: +359 725 68 030

Fax: +359 725 68 094

Mobile: +359 887 315 429


Фиданка Атанасова - Финансов Директор

Office: +359 725 68 020

Fax: +359 725 68 091

Mobile: +359 887 752 449

e-mail: fidanka.atanassova@bmigroup.com


Търговски мениджъри: 

Михаел Петков - Продуктов мениджър

Mobile: +359 884 63 30 10

e-mail: mihael.petkov@bmigroup.com


Адриана Иванова - Регион София, Пловдив и Централна Южна България

Mobile: +359 889 91 82 24

e-mail: adriana.ivanova@bmigroup.com


Регион Централна Северна и Североизточна България

Друми Маринов

Mobile: +359 878 77 15 11

e-mail: Drumi.Marinov@bmigroup.com


Регион Югоизточна България

Нено Георгиев

Mobile: +359 889 303 022

e-mail: neno.georgiev@bmigroup.com